Kennen de opdrachtgevers het regionale bedrijfsleven?

Kennen opdrachtgevers het regionale bedrijfsleven?

Naast mijn ondernemersleven zit ik het bestuur van MKB regio Zwolle en vanuit deze hoedanigheid spreek ik hier ook. Zelf heb ik – voordat ik in het MKB terecht kwam - ook 3 jaar bij een gemeente gewerkt als projectleider en ken zodoende beide krachtenvelden.
Allereerst is het belangrijk te bedenken waarom we ooit gestart zijn met aanbesteden. Het doel zal geweest zijn om binnen een gemeente vraag en aanbod op elkaar af te stemmen . In onze ogen zijn we in Nederland daarin een beetje doorgeschoten. We maken het erg ingewikkeld, nagenoeg geen mkb ondernemer is gelukkig met de huidige gang van zaken.

Maar waarom is aanbesteden in de regio nu eigenlijk van belang?
Kernzaak is wat ons betreft dat de regio die investeert, ook de gemeenschap wordt beloond in de zin dat de gelden in de regio besteed worden. Dit is weer goed voor de werkgelegenheid en consumentenbestedingen in de regio.
Verder:
Het is goed voor het milieu, werknemers hoeven minder ver te reizen;
Het draagt bij aan het draagvlak van het project;
Het draagt bij aan de binding bij een project.
En ga zo maar door.

Wij als bestuur van MKB regio Zwolle zien dat gemeentes - bij de grotere projecten – het in stelling brengen van het lokale bedrijfsleven te weinig actief stimuleren. Er worden in veel gevallen onredelijke criteria gesteld waar enkel naar omvang van omzet wordt gekeken en niet naar de kwaliteit van het lokale bedrijfsleven. Hoe kan een ondernemer zo ooit naar grotere projecten groeien? Voldoe je als lokale partij niet aan de omzet eis, dan val je buiten de boot. Een gemiste kans wat ons betreft. Het MKB komt in veel gevallenbuitenspel te staan.
Bij bijvoorbeeld de bouw of aanleg van grotere werken in een middelgrote gemeente voldoet in de meeste gevallen geen van de lokale aannemers aan omzeteisen of referenties. Naar onze mening zal de gemeente in dat geval met de lokale partijen in gesprek moeten treden om coalities te stimuleren en kijken hoe het bestek zo geschreven kan worden dat deze coalitie ook daadwerkelijk in kan schrijven. De gemeente kan en mag dat doen binnen de wettelijke aanbestedingsregels, er wordt immers niemand benadeeld.

Lukt dit onverhoopt niet, dan hoeft er geen man over boord te zijn. Wel dient naar onze mening de gemeente in dat geval het in stelling brengen van lokale onderaannemers te motiveren. Een goed voorbeeld waar dit goed gaat is het werk aan de bypass in Kampen. De aannemerscombinatie Isala Delta komt van buiten de stad, echter besteed ze op eigen initiatief (ze hebben daarmee punten gescoord bij de aanbesteding), ontzettend veel werk uit aan lokale ondernemers. Hierdoor vloeit er toch veel werk uit naar de lokale economie. In dit project zijn veel grondverzetbedrijven actief, is het sloopwerk lokaal uitbesteed, cateringbedrijven draaien op volle toeren, kantoorruimtes worden gehuurd, ga zo maar door.
Het model dat wij voor ogen hebben kent twee elementen. Het eerste element ziet er op toe dat gemeenten zichzelf bij onderhandse aanbestedingen de verplichting opleggen om bij onderhandse aanbestedingen 2/3 van de uit te nodigen partijen van binnen de gemeentegrenzen komen. Als dit niet mogelijk is dient gemotiveerd aan het college ontheffing te worden gevraagd. Zo houdt het college grip op de procedure. Door deze deling blijft bovendien het bedrijfsleven van buiten de stad een kans maken. Dat vinden wij belangrijk om een gezonde concurrentie te bevorderen.

Voor de resterende 1/3 - en voor gevallen waar het niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij grote aanbestedingen) het niet lukt om de 2/3 in stelling te krijgen - moet het aantrekkelijk blijven om gebruik te maken van de lokale onderaannemers en leveranciers en zal zouden nog punten gegeven kunnen worden voor partijen uit de economische regio waartoe de gemeente behoort. In ieder geval dienen de randvoorwaarden zodanig te zijn dat het lokale bedrijfsleven een kans blijft maken.
Dat kan in onze ogen tamelijk simpel opgenomen worden in de EMVI criteria. .
Ons idee is een fictieve korting op de prijs voor het deel dat binnen de gemeentegrenzen uitbesteed wordt dan wel met lokale medewerkers wordt uitgevoerd.
Achteraf dient de aannemer bewijsstukken te overleggen, komt hij zijn gedane ambitie niet na volgt er een korting op de aanneemsom. Hierdoor wordt een aannemerscombinatie als Isala Delta van buitenaf niet gestraft, maar de aannemer die niet voornemens is lokale partijen te betrekken wel.
Dit is beschouwd vanuit de bouw, infra en werktuigbouwkundige blik, maar is natuurlijk door te vertalen naar andere vlakken met als doel het regionale bedrijfsleven over het gehele spectrum in stelling te brengen en te ondersteunen.

Tot slot; wij zijn er stellig van overtuigd dat wanneer het beleid van de overheid gericht is op het betrekken van regionale partnerts in een project, er ongetwijfeld meer draagvlak onder de bevolking komt voor projecten. Er zal een beweging “ambassadeurs” ontstaan die tegenwicht kan bieden aan de notoire tegenstemmers van bepaalde projecten. Een win win situatie voor alle stakeholders.

038 - 33 320 10

info@weever.nl

Contact

Haatlanderdijk 6
Postcode: 8263 AR
Plaats: Kampen
T. 038 - 33 320 10
E. info@weever.nl

Contact regio Arnhem:
Koningsweg 23a
ZP6, 6816 TD Arnhem
026-3823435 / 06-30091705

Algemene voorwaarden WEEVER
1.Voorwaarden aanneming
2.Voorwaarden inkoop werk
3.Voowaarden WEEVER sloopwerken bv

Laat hier uw gegevens achter

Versturen