WEEVER maakt WERK van duurzaamheid

WEEVER maakt WERK van duurzaamheid

Duurzaamheid. Bij ons bedrijf is dat geen loze kreet. Duurzaamheid - zuinig omgaan met grondstoffen, energiebronnen, water en mensen - vormt al jaren de basis, het uitgangspunt van onze totale werkwijze. In onze ogen omvat dit veel meer dan alleen energiebesparing. Wij zien het als een totaalpakket: van hergebruik en zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving tot het toekomstbestendig maken van een nieuw bedrijfspand en het reduceren van onze eigen CO2 footprint. Daar geven wij op praktische wijze invulling aan in zowel onze sloop-, bouw-, als ontwikkeltak.

Onze filosofie op duurzaamheid stoelt op drie pijlers: People, Planet, Profit oftewel oog en respect hebben voor mensen, milieu en financiën.
Mensen: communicatie vormt de basis voor een goede relatie met u als opdrachtgever en vermindert ‘faalkosten’.
Milieu: efficiënt (her)gebruik en efficiënte verwerking van grondstoffen en fossiele brandstoffen.
Financiën: tijdens het ontwerp denken wij vooruit over de toekomstige gebruikerslasten.

In ontwerp en uitvoering gericht op de toekomst

In ontwerp en uitvoering gericht op de toekomst
De slag om duurzaamheid wordt gemaakt in het ontwerp, maar krijgt handen en voeten in de uitvoering. Alle werkzaamheden binnen WEEVER worden uitgevoerd conform VCA, dit betekent dat veiligheid voorop staat. Op de vraag wat duurzaamheid voor ons inhoudt, grijpen wij graag terug naar de definitie die in 1987 door de VN-commissie is opgesteld:

'Onder duurzame ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.'

Dat vertaalt zich onder meer in:

  • Gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers.
  • Een gezond binnenklimaat scheppen met goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen. 
  • Zorgen voor prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden. 
  • Duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling). 
  • Verantwoord watergebruik. 
  • Voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Lange termijn visie

Jelle Weever: "Wij vinden dat klanten naar een 'total cost of ownership', de totale eigendomskosten op korte én langere termijn moeten kijken. Dus niet enkel naar de initiële investering, maar ook naar de kosten voor bijvoorbeeld energie, bouwkundig onderhoud, aanpassingen aan het gebouw, beveiliging en schoonmaak. Daar willen wij onze klanten bewust van maken. Want wie nu niet investeert in duurzaamheid, in de toekomst, heeft over pakweg twintig jaar een pand dat niks meer waard is. Waar wij naar toe willen: ons verbinden, partner worden van een gebouw, zodat het tot in lengte van jaren zijn waarde kan behouden."

Wat doen wij zelf op het gebied van 'people, planet, profit'?

Kroon op het werk
In 2015 mocht WEEVER de estafetteprijs voor duurzaam personeelsbeleid 'Kroon op het werk' in ontvangst nemen. Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) heeft deze prijs een aantal jaren geleden in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren een gezond en plezierig werkklimaat te creëeren, waar mensen langdurig wel bij varen. WEEVER kreeg de wisseltrofee uit handen van wijnhandel/likeurstokerij Siebrand uit IJsselmuiden vanwege het persoonlijke en betrokken personeelsbeleid, wat zich onder meer uitbetaalt in betrokken personeel en weinig verloop.

Hergebruik/recycling
Wat betreft recycling, hergebruik en asbestsanering heeft WEEVER altijd voor de troepen uit gelopen. Voor ons was hergebruik tientallen jaren geleden al een volstrekt logische zaak, waar dat voor de meeste andere bouw- en sloopbedrijven nog zeker niet het geval was. Dit uitte zich onder andere in een zeer nauwe samenwerking met Recycling Kampen begin jaren negentig.


Begin deze eeuw heeft WEEVER zich hard gemaakt voor een bedrijf gericht op de verkoop van gebruikte bouwmaterialen. Een bedrijf dat in onze ogen zeker bestaansrecht had. Helaas was deze businesscase niet kostenneutraal te krijgen en met pijn in het hart hebben we deze activiteit na een paar jaar moeten staken.


Sinds enige jaren is WEEVER eigenaar van puinbreekbedrijf Puinkorrel. Dit stelt ons in staat slooppuin op locatie klein te maken voor hergebruik onder wegen en funderingen. Een uiterst duurzame oplossing waarmee veel transportbewegingen worden uitgespaard.
Het scheiden en reduceren van afval op de bouw- en sloopplaats staat nog altijd hoog op onze agenda en hierin stimuleren wij ook onze bouwpartners.

Ons kantoor

Met ons nieuwe onderkomen - kantoor en werkplaats/opslag - aan de Haatlanderdijk in Kampen willen we ook bijdragen aan een reductie van onze eigen CO2 footprint. Het gebouw is zo ontworpen dat via de gevels veel daglicht binnenkomt, waarvoor de grote glasvlakken in de schaduwzijde zijn geplaatst. Binnen zorgen warmtepompen voor verwarming en verkoeling. Verder hebben we gekozen voor een zogenaamde industriële look, wat in de toekomst veel onnodig afval bespaart. De constructie van het dak (sheddaken) brengt veel daglicht binnen. Dit heeft een positieve invloed op het werkklimaat en levert energiebesparing op. Het dak zelf is gemaakt van extra isolerend gasbeton.

Zonne-energie
Graansloot Kampen haalt in 2017 zijn energie grotendeels uit de zon: het bedrijf laat 10.000 zonnepanelen op de daken installeren. Met maar liefst 1,7 hectare aan zonnepanelen wordt Graansloot een van de grotere zonne-energie oppervlaktes in Nederland, goed voor een opbrengst van 2,2 miljoen kilowatt (bij particulier gebruik zou dat voldoende stroom opleveren voor ruim 625 huishoudens).

Windenergie

WEEVER is mede-eigenaar van een windmolenpark met vier windmolens op het industrieterrein Haatlandhaven in Kampen.

Bouwprojecten
Een van onze passies is het herontwikkelen van bestaand vastgoed. WEEVER heeft diverse kantoortransformaties uitgevoerd, waarbij leegstaande gebouwen een nieuwe functie hebben gekregen. Zoals de transformatie van een voormalig ROC in Kanaleneiland tot Krachtstation/Stadsoase Utrecht, een studentenwooncomplex annex wijkondernemerscentrum, in de zomer van 2016 - het eerste grote 'do it yourself' project midden in een woonwijk in Nederland, waarbij studenten samenwerken met bouwlieden.

Klaar voor de toekomst

Bij nieuwe bouwprojecten gaan wij altijd de dialoog aan met onze klanten over duurzame investeringen in het pand, waarbij wij zaken als de toepassing van duurzame materialen, de terugverdientijd, het lange termijn onderhoudsplan en toekomstbestendig bouwen bespreken. Een voorbeeld waar we trots op zijn is de nieuwe basisschool De Groenling in IJsseluiden. In nauwe samenspraak met de opdrachtgever is de school duurzaam gebouwd en daarmee klaar voor de toekomst: met veel natuurlijke materialen zoals een sedumdak en vloerbedekking van gerecycled materiaal en een eigenzinnige indeling met in elk lokaal en vertrek een eigen klimaatregelaar met CO2 ventilator.

038 - 33 320 10

info@weever.nl

Contact

Haatlanderdijk 6
Postcode: 8263 AR
Plaats: Kampen
T. 038 - 33 320 10
E. info@weever.nl

Contact regio Arnhem:
Koningsweg 23a
ZP6, 6816 TD Arnhem
026-3823435 / 06-30091705

Algemene voorwaarden WEEVER
1.Voorwaarden aanneming
2.Voorwaarden inkoop werk
3.Voowaarden WEEVER sloopwerken bv

Laat hier uw gegevens achter

Versturen