WEEVER sloopwerken b.v. ervaren en gecertificeerd

Hoe gevaarlijk is asbest?

Asbest is een natuurproduct met een vezelachtige structuur. Amosiet en crocidoliet zijn met hun kronkelige vorm de meest voorkomende soorten. Ook de naaldachtige Chrysotiel komen we veel tegen. Asbest is onbrandbaar, slijtvast en goedkoop, eigenschappen die passen bij de bouw. Daarentegen sterven elk jaar honderden mensen aan de gevolgen van asbestkanker, asbestose en (long)kanker. Sprekende getallen die het gevaar van het materiaal bevestigen. Daarom is het in Nederland en een groot deel van Europa sinds de jaren negentig verboden om asbest te bewerken, verwerken en op te slaan. Ondanks dat wordt er in Rusland, China en Canada nog asbest gedolven. In totaal is er in 2009 nog 200 miljoen ton aan asbest verwerkt in producten.

Voorbereiding Asbest
Asbest wordt in Nederland dus niet meer toegepast, maar is nog wel te vinden in gebouwen van voor 1994. Daarom bent u bij sloopwerkzaamheden aan een pand dat voor die tijd gebouwd is verplicht om een asbestinventarisatierapport te laten opstellen. Dit mogen wij niet doen, u dient een onafhankelijk, gecertificeerd bureau in te schakelen. Wel kunnen wij meedenken en u op weg helpen: wij organiseren de inventarisatie, geven advies bij het doorhakken van knopen en regelen de benodigde vergunningen.

 U weet: asbest verwijderen mag niet zomaar. Weever sloopwerken b.v. is al sinds 1994 gecertificeerd voor het verwijderen van asbest, daarmee behoorden we destijds tot de eerste bedrijven in Nederland. Op onze ervaring kunt u dus rekenen. Bovendien werken wij volgens de wettelijke regels en de geldende procedures.

Buitensanering
Buitensanering gebeurt in de openlucht. Denk aan het saneren van asbesthoudende daken of het afvoeren van schoorstenen. Precies werk. Wij werken momenteel aan een uniek systeem, om zo het saneren sneller, veiliger en goedkoper te kunnen uitvoeren. Doel is om dit systeem
binnenkort in te zetten.

Binnensaneringen
Binnensaneringen doen wij met een zogenoemd containment: een gesloten ruimte. Bij kleine containments kunnen wij heel specifiek in één ruimte werken. Als bijvoorbeeld in een toilet asbest is aangetroffen, blijft de rest van het pand begaanbaar. Is dat niet het geval, dan zorgen wij voor een oplossing. Het uitgangspunt is om u zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de sanering. We werken daarom op basis van een vooraf opgesteld communicatieplan.

Meerdere rapportages laten zien dat de kwaliteit van het verwijderen van asbest in Nederland laag is. Er zijn momenteel zo’n driehonderd gecertificeerde bedrijven met ongeveer vierduizend medewerkers. De regels worden nog niet optimaal nageleefd, dit moet in de toekomst nog met 45% verbeterd worden.

Wij zijn bekend met de regels: veel gemeenten, woningstichtingen en aannemers vertrouwen al op onze aanpak. Graag vertellen wij ook u hierover meer. Dit doen wij hier op onze website, via social media en door voorlichting te geven. Zo kunnen we samen veilig en verantwoord omgaan met asbestsanering.

Het project van begin tot eind uitvoeren op basis van een vaste prijs. Het uitgangspunt is om u zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de sanering. Onderstaand stappenplan laat u zien hoe wij werken.
Asbest zakelijk sanerenVrijstelling

  • Minder dan 10m3 sloopafval
  • Seizoensgebonden gebouwen (strandtent)
  • Asbestbuizen deel uitmakend van het openbare leidingnet
  • Geklemde asbestplaten onder verwarmingstoestellen
  • Asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren, proces-installaties en verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen lager dan 2500 kilowattuur
  • Calamiteiten
Sloopmelding uitvoeren

Asbestinventarisatie
(verplicht)

Mogelijk kan de Gemeente vragen naar andere rapportages of documenten, zoals een sloopplan of trillingsonderzoeken.

3 opties mogelijk:
1. Standaard sloopmelding
Uiterlijk binnen 4 weken vergunning/akkoord
2.Mutatiemelding
Uiterlijk binnen 5 dagen vergunning/akkoord
3 Calamiteit
(maximaal 24 uur na het incident melden bij de gemeente)

Melding bij:

• Arbeidsinspectie
• Bevoegd gezag
• Certicerende instelling
De hierbij gestelde termijn is standaard 2 werkdagen vooraf.
Bij calamiteiten maximaal 24 uur achteraf.

Controle

Controle bij:
• Sloopmelding
• Asbestinventarisatie
UItvoering
• Binnen- en of buitensanering
Risicoklasse
1 t/m 3
Oplevering
• Vrijgave door extern laboratoriumRisicoklasse
1 t/m 3

1.
Inventarisatie-rapport

Omschrijving van alle (vermoedelijke) asbesthoudende bronnen op specieke locatie conform SC- 540. Er is altijd een
inventaristierapport nodig als er asbest aanwezig is. Ook bij minder dan 10 m3 sloopafval en bij een incident (zwerfasbest).

2.
Uitzondering op
de 4 weken melding

De termijn geldt alleen wanneer de normale termijn van 4 weken leidt tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiks-voorwaardengenot.

3.
Definitie calamiteit


Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een onverwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. In het certificatieschema wordt deze gebeurtenis gekoppeld
aan asbestrisico's voor de regelgeving (smart) voordat met asbestverwijde-ringswerk wordt begonnen.
Asbest saneren particulierZelf eenmalig asbest saneren tot 35 m2 per kadastraal perceel.

Uitgangspunten:
Pand voor privégebruik
• Hechtgebonden asbest
• Geschroefde platen, losliggend zeil en
asbesthoudende materialen
• Niet-zijnde dakleien
• Beplating
Vloerbedekking

038 - 33 320 10

info@weever.nl

Contact gegevens

Haatlanderdijk 6 
Postcode: 8263 AR
Plaats: Kampen
T. 038 - 33 320 10
E. info@weever.nl

Algemene voorwaarden Weever
1. Voorwaarden aanneming
2. Voorwaarden inkoop werk
3. Voowaarden WEEVER sloopwerken bv

Stel een vraag